Czy klimat ma wpływ na smak jabłek? Odpowiadamy!

Czy klimat ma wpływ na smak jabłek? Odpowiadamy!

Wysoka produkcja jabłek na świecie jest przyczyną wzrastających wymagań jakościowych. Nie tylko zwraca się uwagę na cechy zewnętrzne, takie jak wielkość, właściwe dla odmiany zabarwienie skórki, brak uszkodzeń czy widocznych zniekształceń. Nie mniej istotne są także cechy charakteryzujące jakość wewnętrzną, m.in. jędrność miąższu (zwłaszcza po okresie przechowywania), zawartość cukrów i kwasów oraz ich wzajemne proporcje. Ostatnie dwa elementy decydują w dużym stopniu o smaku jabłek. Zdecydowanie większa grupa konsumentów preferuje odmiany o słodkich owocach. Znajduje to także potwierdzenie w ofercie na rynku.

Co wpływa na jakość owoców?

Jakość owoców jest wypadkową kilku czynników. Na pierwszym miejscu należy wymienić cechy genetyczne samej odmiany. Decydują one m.in. o wzroście drzewa, podatności na choroby, terminie dojrzewania oraz wyglądzie jabłek i ich właściwościach smakowych. Poprawienie szeroko rozumianych cech jakościowych odmian uzyskuje się poprzez wprowadzanie do uprawy ich kolorowych mutacji, które powstają spontanicznie pod wpływem warunków środowiska. Jako przykład mogą posłużyć Najdared (czerwony mutant odmiany Idared), Red Chief (mutant odmiany Red Delicious) czy Jonagored (jeden z pierwszych ciemnoczerwonych mutantów odmiany Jonagold). Drugim niezmiernie ważnym elementem wpływającym na smak jabłek jest sposób produkcji, zwłaszcza zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w sadzie; wreszcie warunki środowiska, w jakich prowadzi się uprawę. Wszystkie one wpływają na smak i wygląd owoców. W ogólnym rozrachunku chodzi o to, by wszystkie te elementy współgrały ze sobą, co w konsekwencji prowadzi do otrzymania atrakcyjnych i smakowitych owoców.

Jak klimat wpływa na uprawę jabłoni?

Jednym z najważniejszych czynników klimatycznych jest światło i jego intensywność. Wpływa ono na prawidłowe funkcjonowanie drzewa, jego długowieczność i produktywność. Niedostatek światła, w powiązaniu z innymi czynnikami, może być przyczyną przemiennego owocowania drzewa. Jest ono także niezbędne do poprawiania smaku i wyglądu jabłek. W sezonie wegetacyjnym podejmuje się działania, których głównym celem jest poprawa nasłonecznienia owoców. Przede wszystkim formuje się korony w taki sposób, by zapewnić penetrację światła do ich wnętrza. Jest to szczególnie ważne w warunkach, w których intensywność światła słonecznego jest mniejsza. Nasłonecznienie i jego długość są nieodzowne w fotosyntezie i syntezie barwników w skórce owocu. Powszechnie wiadomo, że dobrze wybarwione jabłka są słodsze. Stąd też w okresie poprzedzającym zbiór wykonuje się cięcie letnie odsłaniające owoce, tym samym poprawiając dostęp do światła słonecznego. Nazywane jest ono także „cięciem na kolor”. Termin ten daje dodatkowe wyjaśnienie zasadności jego wykonania. Ciekawe jest to, że światło pełni ważną funkcję nie tylko w uprawie odmian kolorowych, lecz także ma znaczenie dla owoców o żółtej czy zielonej skórce. U nich również wpływa korzystnie na wygląd i smak owocu. 

Innym elementem związanym z klimatem jest temperatura – zarówno w okresie spoczynku, jak i w sezonie wegetacyjnym. Układ temperatur w czasie wzrostu zawiązków wpływa na ich prawidłowy rozwój i wzrost. Kiedy jest zbyt gorąco, transport wody i składników mineralnych może być zaburzony, zwłaszcza wapnia, którego niedobór powoduje chorobę fizjologiczną zwaną gorzką plamistością podskórną. Objawia się ona na owocach w postaci korkowaciejących plamek, a miąższ pod nimi jest gorzki. Taki wygląd nie zachęca do jedzenia. Co więcej, nawet po usunięciu uszkodzonych fragmentów jabłko nie jest smaczne. 

W sezonach o chłodnej pogodzie wyrastanie owoców jest gorsze, opóźnia się też ich dojrzewanie. Z reguły małe owoce nie osiągają smaku właściwego dla odmiany. Związek między temperaturą a barwą skórki jest powszechnie znany. Należy dodać, że wykształcanie rumieńca zależy bardziej od dużych, dobowych wahań temperatury, niż od wartości średniej dobowej temperatury. Krótko mówiąc, ciepłe dni i chłodne noce to idealne warunki dla wybarwiania się jabłek, a tym samym poprawy ich smaku.

Zwracając uwagę na czynniki klimatyczne wpływające na smak jabłek, nie można zapominać o wodzie. Przede wszystkim jest ona niezbędna do wzrostu i plonowania drzew jabłoni. Jest też potrzebna do powstawania rumieńca. Wiadomo że przesuszona gleba oraz suche powietrze wokół korony drzewa opóźniają proces wybarwiania. Z tych względów w okresach suszy konieczne jest dodatkowe dostarczanie wody.

Klimat, a szczególnie niektóre jego elementy, wpływają na smak jabłek. Mając wiedzę w tym zakresie, można ją maksymalnie wykorzystać z pożytkiem dla produkcji jabłek o wysokich walorach jakościowych. Mają ją np. producenci tych owoców z Europy, gdzie sprzyjająca właściwemu rozwojowi owoców aura sprawia, że są one zazwyczaj pięknie wybarwione, spełniają wymagania smakowe oraz zawierają wiele witamin.