O programie

O programie

Realizujemy program „Siła smaku, witamin i kolorów – poznaj jakość jabłek z Europy”, którego głównym celem jest promocja europejskich jabłek na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pośrednio, poprzez reeksportowe właściwości rynku ZEA, program daje możliwość dotarcia do krajów takich jak na przykład Indie i Chiny, wśród których import świeżych produktów rośnie z roku na rok.

Jakie są cele programu?

Podstawowym celem programu jest wzrost konkurencyjności i spożycia jabłek europejskich w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Program skupia się na działaniach mających zwiększyć widoczność oraz udział jabłek na rynku spożywczym ZEA. Wyznaczone dla programu zadania do realizacji skupiają się na czterech podstawowych obszarach:

 • zwiększeniu konkurencyjności i spożycia unijnych produktów rolnych i spożywczych, a także zwiększenia ich widoczności zarówno w Unii, jak i poza nią;
 • podniesieniu wiedzy o jakości unijnych systemów i produktów, a także doprowadzenie do lepszej ich rozpoznawalności;
 • wzroście udziału unijnych produktów rolnych i spożywczych na rynkach poza Unią;
 • promocji unijnych jabłek.

Prócz tego, program realizuje również cele szczegółowe, które dzielą się na dwie grupy:

 • Cel ekonomiczny
 • Zwiększenie wartości eksportu jabłek europejskich do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez pogłębienie dotychczasowych kanałów dystrybucji, zachęcenie konsumentów do częstszego spożywania jabłek z Europy oraz pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych.
 • Cel informacyjny
 • Zwiększenie świadomości grupy docelowej na temat jabłek europejskich. Kampania skupia się zarówno na przekazaniu informacji o walorach smakowych i odżywczych, jak i metodach produkcji, europejskich standardach jakości, a tym samym bezpieczeństwie europejskich owoców. Kampania będzie się skupiać na podkreślaniu różnorodności europejskich jabłek. Różny smak, kolor, chrupkość czy soczystość jabłek pozwoli każdemu wybrać najlepiej pasująca odmianę.

Program i konkretnie podejmowane działania skupiają sią na dwóch obszarach: B2B i B2C. Nacisk kampanii na obszar B2B i B2C będzie rozłożony w stosunku 65%:35%. Realizacja kampanii została podzielona na etapy, w ramach których podejmowanych będzie wiele działań promocyjnych.

W ramach kampanii B2C podstawą są działania PR, działania reklamowe w prasie, reklama zewnętrzna, silna obecność w mediach społecznościowych oraz interesujące akcje eventowe oraz happeningowe.

Podstawowym narzędziem działań B2B będą bezpośrednie spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi oraz udział w targach o maksymalnym zasięgu w regionie.

Beneficjenci projektu

UNIA OWOCOWA jest obecnie największym w Polsce Stowarzyszeniem działającym na rzecz wspierania krajowych producentów i dystrybutorów owoców i warzyw. Swoją działalność opieramy na społecznym zaangażowaniu członków naszej organizacji i nieustannie podejmujemy działania, służące poprawie warunków w eksporcie. Przyczyniamy się do umacniania pozycji polskich eksporterów na rynkach zagranicznych, oraz prowadzimy liczne działania promujące wysoką jakość i niepowtarzalny smak polskiej żywności.

Cele Stowarzyszenia:

 • Promowanie zdrowej, naturalnej polskiej żywności, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym
 • Stworzenie przejrzystych, jednolitych zasad w eksporcie produktów spożywczych pochodzenia roślinnego
 • Błyskawiczne reagowanie na trudne sytuacje pojawiające się w dynamicznie rozwijającym się sektorze eksportu i pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów tej branży
  Dostarczanie aktualnych informacji dotyczących tendencji panujących w branży, cen produktów i sytuacji na rynkach
 • Współpraca z administracją publiczną i organizacjami gospodarczymi w kwestiach formalnych, normujących zasady certyfikacji
 • Monitorowanie złych praktyk gospodarczych i handlowych, oraz podejmowanie działań w celu ich wyeliminowania
 • Dbanie o przestrzeganie zasad wolnej konkurencji
 • Promowanie zasad etyki w biznesie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)
 • Prowadzenie działalności informacyjnej, konsultacyjnej i wydawniczej
 • Promowanie nowoczesnych standardów jakościowych
 • Tworzenie prężnych struktur stowarzyszenia

ZSRP:

Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej powstał z inicjatywy sadowników regionu grójeckiego w maju 1999 roku pod nazwą Związek Sadowników Mazowsza z siedzibą w Grójcu. W styczniu 2002 odbyła się zmiana nazwy stowarzyszenia na obecną. Związek jest organizacją apolityczną, dobrowolną, samorządną o celach nie zarobkowych, działającą na rzecz i w interesie sadowników.
 

Cele i zadania Związku:

 • reprezentowanie potrzeb i interesów zawodowych sadowników,
 • prowadzenie doradztwa w zakresie produkcji sadowniczej,
 • kształtowanie opinii i ocen na temat produkcji sadowniczej,
 • opiniowanie i wypowiadanie się w sprawach dotyczących sadowników,
 • organizowanie życia koleżeńskiego i samopomocy koleżeńskiej.