Study Tour 3 - 7 września 2019

Study Tour 3 - 7 września 2019

W dniach 3 – 7 września 2019 r. odbyło się niezwykłe wydarzenie - Study Tour dla przedstawicieli biznesu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich! Importerzy owoców podczas pobytu w Warszawie oraz okolicznych rejonach sadowniczo-produkcyjnych zapoznali się z potencjałem jabłek z Europy. Pierwszego dnia przedstawiciele zostali przywitani w hotelu przez organizatorów – Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”. Prezes Stowarzyszenia „Unia Owocowa” Arkadiusz Gaik przedstawił harmonogram oraz zapewnił uczestników o pełnej opiece podczas całej wizyty.

Następnego dnia zaproszeni wzięli udział w konferencji, zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Unia Owocowa” w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pani Agnieszka Czubak – Zastępca Dyrektora Departamentu Promocji i Jakości Żywności, w imieniu ministerstwa oficjalnie przywitała naszych gości i zapewniła wsparcie MRiRW przy działaniach promocyjnych lub biznesowych. Podczas konferencji wśród prelegentów byli: Kierownik Kampanii Karolina Kamińska z Unii Owocowej, Radosław Rygalski - p.o. Zastępca Dyrektora Departamentu Wsparcia Eksportu KOWR, Sylwia Jurkiewicz – Starszy Specjalista Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej GIORiN oraz Jacek Grad – Konsultant z Biura Rynków Zagranicznych PAIH. Prelegenci zapoznali z tematami m.in. prognoz dotyczących Jabłek Europejskich, możliwości promocji w ZEA czy działaniami administracyjnymi, mającymi na celu wspieranie promocji jabłek. Trzeciego dnia goście odwiedzili nowoczesne sady, w których są uprawiane jabłonie. Właściciele wyjaśnili proces kwitnienia, ochrony sadów oraz ich zakładanie. Uczestnicy mogli zaobserwować ręczne zbieranie jabłek w trakcie zbiorów. Zaproszeni na własne oczy zobaczyli pasję i wielowiekową tradycję, która ukształtowała Jabłka Europejskie. Na sam koniec spotkania Unia Owocowa zaoferowała pyszny lunch w samym środku sadu.

Po posiłku goście odbyli wycieczkę do dwóch zakładów produkcyjnych, gdzie zobaczyli nowoczesne, zautomatyzowane linie sortownicze. Pracownicy zakładów produkcyjnych przedstawili nowinki technologiczne np. precyzyjne sortowanie nawet w odniesieniu do wnętrza jabłka, dzięki skanerze obrażeń wewnątrz owocu. Podczas spotkania zostały zaprezentowane najnowsze linie, które sortują i pakują jabłka w zależności od ich przeznaczenia. Dodatkowo, pracownicy zakładów pokazali metody przygotowania jabłek na wysyłkę w dalekie rejony świata.

Kolejnego dnia goście przybyli do laboratorium WIORIN - Wojewódzkiego Inspektoriatu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Uczestnicy zostali przywitani przez Arkadiusza Augustyniaka - p.o. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz oprowadzeni przez Kierownika laboratorium – Dorotę Pawlak. Co więcej, zwiedzili każde pomieszczenie, gdzie krok po kroku mieli okazję zobaczyć drogę, którą przechodzą próby laboratoryjne od momentu przyjęcia, do uzyskania wyników danej próby. Po południu spotkali się z Kierownikiem Pola Doświadczalnego oraz Kierownikiem Zakładu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, zajmującymi się eksperymentalną uprawą jabłek. Wizyta w sadach doświadczalnych SGGW poprowadzona przez Kierownika Pola Doświadczalnego mgr inż. Romualda Dziubana oraz Kierownika Samodzielnego Zakładu Sadownictwa prof. Dariusza Wronę pokazała, z jaką pasją i zamiłowaniem można traktować jabłonie.


Kilkudniowe wydarzenie było pełne rozrywek, takich jak zwiedzanie Warszawy czy uroczyste lunche oraz kolacje. Poza konferencją w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącą metod i standardów produkcji, goście odwiedzili sady, sortownie jabłek i zakłady produkcyjne oraz renomowaną warszawską uczelnię. Ta wizyta studyjna ukształtowała świadomość gości i pokazała, na jakim poziomie znajduje się produkcja i dystrybucja jabłek, jak wygląda kształcenie producentów jabłek czyli przyszłych sadowników. Poprzez ciekawe zajęcia i wizyty praktyczne przedstawiciele poznali sytuację w branży Jabłek z Europy oraz ugruntowali nowe kontakty biznesowe. 

Do zobaczenia na następnym Study Tour!

Wydarzenie odbyło się w ramach kampanii informacyjno – promocyjnej „Siła smaku, witamin i kolorów – Poznaj jakość jabłek z Europy” prowadzonej przez Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa”. Wspólnie ze Związkiem Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej gościliśmy grupę profesjonalistów z branży mediów i dystrybutorów świeżych owoców ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.