Study Tour dla przedstawicieli biznesu z ZEA

Study Tour dla przedstawicieli biznesu z ZEA

W dniach 3 – 7 września 2019 w Warszawie odbędzie się Study Tour dla przedstawicieli biznesu z ZEA. Dzięki Study Tour importerzy owoców będą mogli poznać potencjał jabłek z Europy oraz ugruntować kontakty biznesowe w ZEA. Na wydarzenie zaproszeni są również dziennikarze. Goście wezmą udział w konferencji dotyczącej metod i standardów produkcji europejskich owoców oraz odwiedzą sady, sortownie jabłek i zakłady produkcyjne. Ważnym elementem Study Tour jest wizyta w państwowym laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie oraz sadach doświadczalnych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.