Zobacz, w jaki sposób zrównoważona produkcja jabłek staje się kluczem do sukcesu!

Zobacz, w jaki sposób zrównoważona produkcja jabłek staje się kluczem do sukcesu!

Wzrost populacji oraz większe wymagania konsumentów stanowią wyzwanie dla producentów żywności, w tym jabłek. Osiągnięcie sukcesu wiąże się ze zmianami sposobu produkcji poprzez zwiększenie wydajności i jakości, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii i środków, a także przy obniżaniu kosztów.

Działania te przyczyniają się do wzrostu produkcji, a także wpływają korzystnie na środowisko poprzez mniejsze wytwarzanie zanieczyszczeń oraz skażeń zasobów naturalnych. Jednym słowem, chodzi o zachowanie równowagi między produkcją a środowiskiem. Zrównoważona produkcja jest jednym z elementów Europejskiego Zielonego Ładu, w ramach którego zwraca się uwagę na kompleksowe podeście do zagadnień związanych z klimatem, środowiskiem, przemysłem i produkcją żywności. Wszystkie te czynniki są od siebie zależne. Jeśli jeden z nich nie działa, cały system przestaje prawidłowo funkcjonować.

Zielony Ład

W zrównoważonej produkcji jabłek dąży się do zachowania zasad Zielonego Ładu i we właściwy sposób łączy postęp techniczny i biologiczny w uprawie, ochronie roślin i nawożeniu. Dostęp do nowoczesnych, bardziej wydajnych technologii oraz mechanizacja wielu prac w sadzie prowadzą do wzrostu produkcji bez konieczności zwiększania areału uprawy. Zmiany w systemie produkcji jabłek pozwoliły na prowadzenie uprawy w sposób bardziej intensywny i specyficzny, ale równocześnie chroniący środowisko naturalne. 

Zrównoważone metody produkcji jabłek wprowadzano stopniowo już w końcu XX w. Propagowano racjonale podejście do kwestii ochrony i nawożenia w oparciu o metody opracowane na podstawie wieloletnich badań. Tak rozpoczęto wdrażanie integrowanej i ekologicznej produkcji jabłek, które stały się podstawą zrównoważonej produkcji. Ważnym aspektem tych metod jest zwrócenie uwagi na niechemiczne metody zwalczania agrofagów. Stanowią one uzupełnienie dla stosowania pestycydów, a tym samym wpływają na redukcję ich zużycia. Ważną rolę w walce ze szkodnikami odgrywają organizmy pożyteczne. Naturalni wrogowie i owady zapylające to niezbędne elementy, by utrzymać i poprawić produkcję jabłek bez konieczności nadużywania pestycydów. Ze względu na wieloletni charakter sadów jabłoniowych oraz zróżnicowaną strukturę są one potencjalnym siedliskiem dla licznych naturalnych wrogów i owadów zapylających. Środowisko z wieloma gatunkami drapieżców i parazytoidów, naturalnie występującymi w sadzie, umożliwia skuteczne, biologiczne zwalczanie szkodników. Stwarzanie korzystnych warunków dla ich rozwoju wpływa na poprawę funkcjonowania ekosystemu. Zwiększa także agrobioróżnorodność.

Nawożenie jabłoni

Podobnie wyglądają kwestie nawożenia roślin. W zrównoważonej produkcji nawozy podawane są zgodnie z faktycznymi potrzebami roślin, nigdy „na zapas”. Wiele uwagi poświęca się nawożeniu organicznemu w postaci nawozów naturalnych pozyskiwanych z produkcji zwierzęcej i roślinnej. Nawozy zielone stanowią alternatywę dla obornika. Są szczególnie ważne przy przygotowaniu miejsca pod sad, a ich wartość nawozowa zależy od wielkości wyprodukowanej biomasy i zawartości w niej składników mineralnych. Stosowane na przyoranie poprawiają strukturę gleby, dzięki czemu tworzą się dobre warunki dla rozwoju sytemu korzeniowego. Działania te nie tylko ograniczają wprowadzanie do środowiska niepożądanych substancji, lecz także wpływają na redukcję kosztów produkcji.

Jabłka pochodzące ze zrównoważonej produkcji charakteryzuje wysoka jakość zarówno zewnętrzna (wielkość, wybarwienie), jak i wewnętrzna, w tym walory smakowe, które są wypadkową wielu elementów. Z uwagi na restrykcyjne zasady stosowania środków ochrony i przestrzeganie okresów karencji są produktem bezpiecznym, pozbawionym szkodliwych pozostałości. Optymalizacja wyznaczania terminu zbioru sprawia, że owoce zbierane w fazie dojrzałości zbiorczej długo utrzymują wysoką jakość. 

Nowoczesne technologie przechowywania owoców

W zrównoważonej produkcji jabłek chodzi nie tylko o wytworzenie produktu akceptowanego przez konsumentów, lecz także o utrzymanie jego jakości po zbiorze oraz w obrocie handlowym. Jabłko oferowane konsumentowi pod względem smaku i zawartości substancji prozdrowotnych nie powinno odbiegać od poziomu wyjściowego, ocenianego bezpośrednio po zbiorze. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii przechowywania, które utrzymują owoc w doskonałej jakości przez wiele miesięcy składowania, a także później w obrocie handlowym. Właściwe podejście do tych zagadnień sprawia, że jabłka są obecne na rynku praktycznie przez cały rok. Wszystko zaczyna się w sadzie, a kończy na półce, gdzie owoc spotyka się z konsumentem.

Przestrzeganie zasad na każdym etapie produkcji, a później także dystrybucji i sprzedaży jabłek, prowadzi do zwiększenia zainteresowania konsumentów i wzrostu konsumpcji. Zachętą do zakupu produktów najwyższej jakości jest oznakowanie ich jako bezpiecznych dla środowiska i człowieka. Ważne jest, aby te informacje dotarły do świadomości odbiorcy. Nie bez znaczenia jest cena, która jest wypadkową kosztów produkcji i walorów jakościowych. Zrównoważona produkcja daje możliwość zmniejszenia kosztów wytworzenia kilograma jabłek – wpływa zatem na cenę owoców na półce.Bez wątpienia zrównoważone metody produkcji jabłek wpisują się w zasady obowiązujące w ramach Zielonego Ładu. Racjonalne podejście do produkcji oraz monitorowanie zagrożeń na każdym jej etapie prowadzi do redukcji środków niezbędnych do wytworzenia kilograma owoców. Jednocześnie wpływa korzystnie na środowisko, w którym bytują organizmy pożyteczne pomocne w ograniczaniu szkodników